Το έργο αποτελεί μέρος της στρατηγικής αναβίωσης του Ινστιτούτου. Βασιζόμενοι στην φιλοσοφία μας, η οποία στο κέντρο τοποθετεί τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε και να παρέχουμε φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες.

Το έργο «Eco Fert» - «Επιθεώρηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση εισροών (λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα) κατάλληλα για βιολογική γεωργία» στοχεύει στην ανάπτυξη της διαδικασίας με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης για λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η διαδιακασία βασίζεται στο ιδιωτικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από την ΔΗΩ - Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων .

Η χρονική περίοδος του έργου είναι ένα έτος (2021-2022) και ο στόχος είναι να αναπτυχθεί σε ένα έτος η διαδικασία και οι τεχνικές γνώσεις και να χτιστεί ένα δίκτυο πελατών, ώστε το Ινστιτούτο να είναι οικονομικά βιώσιμο το 2023.

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης μπορούν να χορηγηθούν σε εμπορικές εταιρίας οι οποίες διανέμουν ένα σκεύασμα είτε σε κατασκευαστές ή και παραγωγούς και Δήμους (σε περιπτώσεις κομπόστ).

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που δημοσιεύθηκε το 2020, όλοι οι δήμοι στην Ελλάδα πρέπει να παράγουν πιστοποιημένο κομπόστ από κατάλληλα κλάσματα αποβλήτων. Ωστόσο, λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νόμοι και ποιος θα παράσχει την πιστοποίηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Ινστιτούτου στις ετικέτες των σκευασμάτων. Επιπλέον, τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ώστε να υπάρχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους.