Γεωπόνος, πολυετή εμπειρία ως επιθεωρητής και αξιολογητής βιολογικής γεωργίας

Γεωπόνος, MSc - Organic Agriculture – Marketing & Consumer Behavior, σύμβουλος διαχείρισης έργων και επικοινωνίας

Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, πολυετή εμπειρία σε επιθεωρήσεις βιολογικών προϊόντων  και συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων

Βιολόγος, Ιδρύτρια Bee Naturalles, ειδική σε θέματα παρασκευής φυσικών καλλυντικών

Φυσικός, MSc - Φυσική Περιβάλλοντος και Μετεωρολογία, βιολογικός μελισσοκόμος,  Συν-ιδρυτής Bee Naturalles

Τεχνολόγος Γεωπόνος με πολυετή εμπειρία σε ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ελέγχου Βιολογικής Παραγωγής. Εκπαιδευτής ενηλίκων από το 2000

Τεχνολόγος Γεωπόνος, MSc Διαχείριση αποβλήτων, επιθεωρητής βιολογικής γεωργίας, ειδικός σε θέματα φυτικών καλλιεργιών

Γεωπόνος, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, απόφοιτος του σχετικού τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, εμπειρία σε τεχνοοικονομικές μελέτες για ζωικές εκμεταλλεύσεις

Γεωπόνος, ερευνητής, σύμβουλος βιολογικής και βιοδυναμικής καλλιέργειας, Ειδικός σε θέματα βιοδυναμικής γεωργίας