Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου ο κος Δημήτρης Δημητριάδης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ συμμετείχε στο kick-off event 'Regenerative food supply chains in hospitality services' το οποίο διοργανώθηκε από τον οργανισμό Sustainable Food Destination Organization (SFDO), στην Κρήτη.

Ο κος Δημητριάδης, μίλησε για το νέο πρότυπο 'ΟRA' (Organic Regenerative Agriculture) του Ινστιτούτου υπογραμμίζοντας ότι:
 
''Την τελευταία διετία το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής και ειδικά στην αυξανόμενη ανησυχία για καλύτερες γεωργικές πρακτικές και το αποτύπωμα του άνθρακα, έφτιαξε το δικό του ιδιωτικό πρότυπο για την Αναγεννητική Γεωργία.
 
Η αναγεννητική γεωργία έχει κάποιες βασικές αρχές, την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, την συμμετοχή της ζωικής παραγωγής, την υγεία των ριζικών συστημάτων, την ελαχιστοποίηση της διατάραξης του εδάφους και την διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας.
 
Το πρότυπο εφαρμόζεται μόνο για όσους παραγωγούς είναι ήδη βιοκαλλιεργητές σαν πολιτική απόφαση του Ινστιτούτου.
 
Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην εξέλιξη της υπάρχουσας εφαρμοσμένης βιολογικής γεωργίας.''