Το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιοδυναμική Έρευνα θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά, από 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2021 και διοργανώνεται από το τμήμα Γεωργίας του Goetheanum στο Dornach της Ελβετίας.

Το θέμα στο συνέδριο είναι «Growing beyond resilience» (Ανάπτυξη πέρα από την Ανθεκτικότητα). Η ακαδημαϊκή έρευνα αλλά και τα αποτελέσματα πειραμάτων και έρευνας από γεωπόνους παραγωγούς σε βιοδυναμικά και βιολογικά συστήματα γεωργίας προσφέρουν νέους τρόπους για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική κουλτούρα που λειτουργεί για να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υπογονιμότητα του εδάφους και η ανθρώπινη υγεία.

Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, ο στόχος είναι η συγκέντρωση της ακαδημαϊκής έρευνας και αποτελέσματα πειραμάτων στα βιοδυναμικά αγροκτήματα για να διερευνήσουμε και να συζητήσουμε την ανθεκτικότητα στα βιοδυναμικά συστήματα τροφίμων και γεωργίας και πώς μπορεί η επιστήμη να αξιοποιήσει τα δεδομένα για περαιτέρω έρευνες.

Το συνέδριο είναι πρόσκληση για να σκέψη και κριτική άποψη στην έννοια της ανθεκτικότητας - βοηθά ή εμποδίζει;
Ποια είναι η δύναμη που διαμορφώνει ενεργά την διαφορετική προσέγγιση και κουλτούρα που απαιτείται για την ευρωστία των αγροκτημάτων και την ευημερία της κοινωνίας;

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ : 

https://www.sektion-landwirtschaft.org/en/research/bdrc21