Η βιοποικιλότητα μας κινδυνεύει όσο ποτέ άλλοτε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο στην «Πράσινη Συμφωνία» τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50%.


Η βιομηχανία φυτοφαρμάκων, οι σύμμαχοί τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εθνικές κυβερνήσεις επιτίθενται σε αυτόν τον ιστορικό στόχο. Ποτέ πριν δεν ήταν τόσο σημαντικό για τους πολίτες της ΕΕ να υψώσουν τις φωνές τους κατά της χρήσης φυτοφαρμάκων.
Για αυτούς λόγους, δημιουργήθηκε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών "Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες"!
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (European Citizens Initiative - ECI) είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών για διάφορα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές από διαφορετικές χώρες της Ε.Ε, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ευρωπαϊκή κίνηση των πολιτών για την προστασία των μελισσών και των αγροτών,
ενημερωθείτε εδώ: hhttps://www.savebeesandfarmers.eu/eng
Μπορείτε να υπογράψετε και να υποστηρίζοντας αυτή την πρωτοβουλία.

Τα βασικά αιτήματα


Κατάργηση της χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων

Μέχρι το 2030, η χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων θα μειωθεί σταδιακά κατά 80% στη γεωργία της ΕΕ. Έως το 2035, η γεωργία σε ολόκληρη την Ένωση θα λειτουργεί χωρίς συνθετικά φυτοφάρμακα.

Μέτρα για την ανάκτηση της βιοποικιλότητας

Οι οικότοποι θα αποκατασταθούν και οι γεωργικές περιοχές θα γίνουν φορέας ανάκαμψης της βιοποικιλότητας.

Υποστήριξη στους αγρότες.

Οι αγρότες πρέπει να υποστηριχθούν στην απαραίτητη μετάβαση προς την αγροοικολογία. Έτσι, θα ευνοηθούν μικρές ποικιλίες και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, θα επεκταθεί η βιολογική γεωργία και θα υποστηριχθεί η έρευνα για τη γεωργία χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς ΓΤΟ.