Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ, εστιάζοντας στον ανιδιοτελή του στόχο που επικεντρώνεται στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, προσέφερε οικονομική ενίσχυση στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ) για την αγορά εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση των δράσεών της.