ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέλη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ συμμετείχαν στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα τον εκσυγχρονισμό των κανόνων ελέγχου που αφορούν στην πιστοποίηση του βιολογικού μελιού.

Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ συμμετείχε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την προστασία και την ανάδειξη του ελληνικού μελιού.

Η προσφορά του Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ & της δράσης Beegin για την στήριξη των πληγέντων της Β.Εύβοιας συνεχίζεται δυναμικά!

Ο απολογισμός του έτους 2021 ήταν αισιόδοξος.
Το 2022 συνεχίζουμε δυναμικά τις δραστηριότητές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή σας!

Σελίδα 1 από 2