Την Παρασκευή 07.10.2022 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Agro.Tec άρθρο σχετικά με τις προκλήσεις στη βιολογική μελισσοκομία. Το άρθρο έγραψε η κα Λασιθιωτάκη Λίνα, Γεωπόνος, MSc και συντονίστρια του Ινστιτούτου Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ. 
Ευχαριστούμε πολύ το περιοδικό Agro.Tec για την συνεργασία, την επιμέλεια και την δημοσίευση του κειμένου.

«Εάν οι μέλισσες εξαφανίζονταν από τη Γη, ο άνθρωπος θα είχε μόνο τέσσερα χρόνια να ζήσει».

Η φράση αυτή που συχνά αποδίδεται στο διάσημο φυσικό Άλμπερτ Αϊνστάιν δεν ήταν ποτέ πιο αληθινή από ό,τι είναι σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια η ενημέρωση σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν τον πλανήτη μας, γίνεται όλο και πιο στοχευμένη και πια, ο καθένας από εμάς έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αναζήτηση μπορεί να κάνει σχετικά με αυτά. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, είναι τα πιο γνωστά  περιβαλλοντικά ζητήματα. Τί γίνεται όμως με την ερημοποίηση και την ξηρασία της γης;

Τι είναι βιοδυναμική γεωργία και ποια είναι προστιθέμενη αξία των προϊόντων με το σήμα ‘Demeter’;

Από τις αρχές του 20ου αιώνα είχε αρχίσει η χρήση χημικών λιπασμάτων και φαρμάκων. Από τότε κάποιοι αγρότες ανησυχούσαν για τη μείωση της γονιμότητας του εδάφους, της ποιότητας των τροφίμων αλλά και για την αύξηση των ασθενειών στις καλλιέργειες και στα ζώα. 


Πως μπορεί η Αγροοικολογία να επηρεάσει στην πράξη την περιβαλλοντική βιωσιμότητα;

Κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η οποία έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ. Ο σκοπός της δεν περιορίζεται απλά στο να ενημερωθούμε για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα να αναλογιστούμε τη θέση μας στον πλανήτη και να επανεξετάσουμε τις καθημερινές μας συνήθειες και τον αντίκτυπο που αυτές έχουν στο περιβάλλον. 

Τον Μάρτιο 2021, η Ευρωπαΐκή Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη η οποία προωθεί την χρήση των νέων γονιδιακών τεχνικών (NGTs) υποστηρίζοντας ότι θα οφελήσουν την αειφορική γεωργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) του 2001 δεν είναι κατάλληλη για ορισμένους οργανισμούς που προκύπτουν με τις νέες γονιδιακές τεχνικές και προτείνει να ξεκινήσει μια διαδικασία με σκοπό την ‘απορρύθμιση’ του κανονισμού.

Η εκπαίδευση στην εταιρία W.A.T.T. A.E., έλαβε μέρος στο πλάισιο του έργου «Eco Fert» - «Επιθεώρηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση εισροών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα) κατάλληλα για βιολογική γεωργία».  Το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ και ο ΟΕΠ ΔΗΩ συμμετέχουν στη διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων Καταλληλότητας για τα εν λόγω προϊόντα.

Η βιοποικιλότητα είναι ο πλούτος και η διαφορετικότητα που υπάρχει σε κάθε μορφή ζωής στην γη. Η βιοποικιλότητα συμπεριλαμβάνει την γονιδιακή ποικιλότητα μεταξύ των ζώντων οργανισμών και την ποικιλομορφία μεταξύ των ειδών. Τα οικοσυστήματα είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος με τη βιοποικιλότητα του κάθε τόπου. Είναι η βάση πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και καθοριστικής σημασίας για την αγροτική παραγωγή.