ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
KANΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
98,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
KANΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
124,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
KANΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
98,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
KANΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
68,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
10 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
KANΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
98,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 ΩΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
KANΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
98,00 €