Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, εμπειρία σε τεχνοοικονομικές μελέτες για ζωικές εκμεταλλεύσεις

Η Ηλιάνα Καμαριάρη, είναι απόφοιτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του ιδίου ιδρύματος, στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας & Βελτίωση Φυτών του τμήματος Φυτικής Παραγωγής. Από το 2013, εργάζεται στον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων «ΔΗΩ» ως υπεύθυνη του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής. Έχει συμμετάσχει σε εξειδικευμένα επιμορφωτικά και επιστημονικά προγράμματα για τον πρωτογενή τομέα. Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στη τεχνοοικονομική μελέτη κονικλοτροφικής εκμετάλλευσης, συγκεκριμένης δυναμικότητας και στη επίδραση των φυτικών υπολειμάτων αρωματικών φυτών στη ζιζανιοχλωρίδα και στην ανάπτυξη του αραβοσίτου.