Περίληψη έργου

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Η εκπαίδευση στην Αστική Γεωργία και Μελισσοκομία αφορά μέρος του προγράμματος Erasmus+ για την επαγγελματική εκπαίδευση  και κατάρτιση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ με αντικείμενο την Αστική Γεωργία και Μελισσοκομία.

Σκοπός του έργου είναι η ενημέρωση των πολιτών του αστικού περιβάλλοντος για τις δυνατότητες που υπάρχουν να ενασχοληθούν με τη γεωργία και τη μελισσοκομία μέσα στην πόλη και να ενσωματώσουν τις δραστηριότητες αυτές στην καθημερινή ζωή τους.

Η εκπαίδευση απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν τον κόσμο της γεωργίας ενώ ζουν στην πόλη και να μυήσουν και άλλους σε ένα διαφορετικό, ποιοτικό τρόπο ζωής που σέβεται το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση θα διαρκέσει έως το τέλος του Οκτωβρίου.

Ποια είναι η διαδικασία για να πάρω μέρος στη Δωρεάν Εκπαίδευση Αστικής Γεωργίας και Μελισσοκομίας; 

Αρχικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη 'ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ': https://bit.ly/registrationformurban2023

Στη συνέχεια, θα πρέπει να μελετήσετε:

Τέλος, θα πρέπει να συμπληρώσετε το 'ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ' το οποίο σχετίζεται άμεσα με την μελέτη των παραπάνω που θα έχει προηγηθεί: https://bit.ly/urbanbeekiping-horticulture

Για όσες/όσους συμμετέχουσες/οντες απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστον 10 από τις 20 ερωτήσεις, θα εκδοθεί και θα τους αποσταλεί Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Τα Πιστοποιητικά Επιτυχούς Παρακολούθησης θα αποσταλούν:
-τέλος Σεπτέμβρη για όσες/όσους απαντήσουν επιτυχώς στο ερωτηματολόγιο στο διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου.
-τέλος Οκτωβρίου για όσες/όσους απαντήσουν επιτυχώς στο ερωτηματολόγιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

Καλή Επιτυχία!


Erasmus+ Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Κωδικός Έργου 2021-2-EL01-KA210-VET-000048233

Μία από τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές είναι η πρόσφατη Πράσινη Συμφωνία και ο προσανατολισμός των μεγάλων τομέων παραγωγής στο πράσινο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ειδικά για το Περιβάλλον η προτεινόμενη πολιτική εστιάζει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θεωρητικά, η υπάρχουσα γνώση έχει φτάσει σε ευρύ κοινό, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή πληροφόρηση που προέρχεται από διάφορες πηγές και τη διάχυση με διάφορα μέσα όπως το διαδίκτυο, η τηλεόραση κ.λπ. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου δεν είναι μόνο η ενημέρωση, αλλά κυρίως η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες και παράλληλα στην ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων ΕΕΚ σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται σε μεγάλες πόλεις και οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες και δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν βασίζονται τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές, η ομάδα του έργου έχει επιλέξει ορισμένες δραστηριότητες που εκτελούνται ήδη στις ΗΠΑ και τον Καναδά και έχει δώσει εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΕΕΚ στο περιβάλλον. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών για αυτές τις εργασίες, καθώς χρειάζονται ένα καλό επιστημονικό υπόβαθρο και δεξιότητες στον τομέα της μικρής κλίμακας γεωργίας και μελισσοκομίας που υιοθετούνται σε αστικές περιοχές. Είναι η δεξιότητα της αστικής μελισσοκομίας που χρησιμοποιείται στις προαναφερθείσες χώρες για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αντίληψης, των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή για ανθρώπους που ζουν σε αστικές περιοχές, καθώς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας μεταξύ των εργαζομένων ενός σταθμού εργασίας, είτε εταιρείας είτε οντότητες που φιλοξενούν. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν πλήρως με τον παραγωγικό πληθυσμό των αγροτικών περιοχών και θα αναπτύξουν δεξιότητες που βελτιώνουν τις εργασιακές τους επιδόσεις και θα αποκτήσουν δεξιότητες εφαρμόσιμες ακόμη και σε ένα αστικό περιβάλλον. Η μικρής κλίμακας αγροτική παραγωγή στις αστικές περιοχές είναι μια ακόμη δραστηριότητα. Είναι πολύ δημοφιλές στους πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές πόλεις, ωστόσο απαιτεί δεξιότητες και γνώσεις που δεν συναντώνται στους ειδικούς στη γεωργία. Κατά συνέπεια, ο κύριος στόχος είναι η εκπαίδευση γεωπόνων και δευτερευόντως κηπουρών και μελισσοκόμων πώς να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τις δεξιότητές τους σε αστικές περιοχές. Από την εμπειρία που αποκτήθηκε από άλλες χώρες καθώς και από συνεργαζόμενους εταίρους της ομάδας του έργου έχουμε ήδη μια ένδειξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Ειδικά σε περιοχές με πρόσφατες καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής υπήρξε θετική στάση σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Έτσι, αναμένουμε να εκπαιδεύσουμε περισσότερους πολίτες ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους, κάτι που θα είναι κάτι παραπάνω από ένα βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά τους στόχους μας, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική δέσμευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ειδικά για τους νέους. Ως αποτέλεσμα του έργου, η ομάδα θα προετοιμάσει μια σύνοψη, η οποία θα περιέχει μια έκθεση των αποτελεσμάτων, εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και μια πρόταση για τις τοπικές αρχές που περιγράφει τον οδικό χάρτη που πρέπει να ακολουθηθεί για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Έχει ήδη αξιοποιηθεί η συνεργασία με τις εθνικές γεωργικές αρχές, κάτι που αποτελεί υποστηρικτικό στοιχείο.